334. Dzień Rektorski, czyli imieniny Księdza Rektora.

5 LISTOPADA 2013
admin

Ksiądz Rektor podczas homilii przypomniał, że dzień rektorski jest zawsze dobrą okazją do świadczenia, zarówno we wspólnocie jak i poza nią, o braterskiej jedności i wzajemnym poszanowaniu. W nawiązaniu do pierwszego czytania mówił, że Pan Bóg składa każdemu człowiekowi życzenia najpierwsze, najlepsze i najszczersze. Takimi życzeniami Pana Boga dla całej naszej seminaryjnej Wspólnoty – podkreślał ksiądz Rektor – wydają się być także słowa św. Pawła:

Miłość Wasza niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, a podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej bądźcie sobie nawzajem życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w wierności. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie życzliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie zarówno tych, którzy wam dobrze życzą, jak i tych, którzy was prześladują. Nie narzekajcie, nie użalajcie się nad sobą, nie złorzeczcie, ale błogosławcie i bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie przy tym za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne (por. Rz 12,9-16).

Po uroczystym śniadaniu, podczas którego senior i wicesenior w imieniu wszystkich braci kleryków złożyli życzenia Księdzu Rektorowi, alumni wyjechali na cały dzień, aby w świecie, w codziennych zajęciach i odpoczynku, spełniać życzenia złożone im przez Pana Boga w czasie porannej Eucharystii i swoją obecnością w świecie świadczyć o Chrystusie.

W ciągu całego dzisiejszego dnia trwa imieninowa modlitwa za Solenizanta. Modlimy się, by Ksiądz Rektor dalej z pomocą Boga gorliwie wypełniał tę wymagającą i odpowiedzialną funkcję, jaka została mu powierzone.

Niech Pan Bóg nadal błogosławi Księdzu Rektorowi!

Podobne