305. IV Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

18 KWIETNIA 2013
admin

Rozpoczęcie pielgrzymki miało miejsce w archikatedrze częstochowskiej. Na początku głos zabrał przewodniczący Konferencji Rektorów ks. Jarosław Stoś oraz ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Kolejnym punktem naszego modlitewnego spotkania była konferencja o. Raniero Cantalamessy, kaznodziei Domu Papieskiego w Watykanie. Następnie miała miejsce wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś.

Po wspólnej modlitwie adoracyjnej wyruszyła uroczysta procesja na Jasną Górę. Po przybyciu na szczyt Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Jego Eminencja Mauro Kard. Piacenza, Prefekt ds. Duchowieństwa. On też wygłosił homilię do zebranych ponad 3000 seminarzystów i blisko 400 przełożonych.

Pod koniec Mszy Świętej wszyscy alumni i wychowawcy młodych pokoleń przyszłych kapłanów oddali się pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, powtarzając słowa uroczystego Aktu Zawierzenia.

Podobne