29. rocznica utworzenia diecezji łowickiej

26 MARCA 2021
Krzysztof Zwoliński

Wczoraj o godzinie 18:00 w katedrze łowickiej została odprawiona msza św. dziękczynna za 29 lat istnienia diecezji łowickiej. Eucharystii przewodniczył biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Wojciech Osial. O oprawę mszy św. zadbali alumni WSD w Łowiczu. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, każda parafia świętowała ten dzień we własnym gronie.

Główny celebrans – bp Dziuba – modlił się w intencji wszystkich żyjących mieszkańców diecezji oraz o dar Nieba dla zmarłych.

W homilii bp Wojciech odniósł się do wczorajszej Uroczystości Zwiastowania Pańskiego:  -Zwiastowanie musi dokonać się w naszym życiu. Zwiastowanie to nie tylko Nazaret – ten daleko w Ziemi Świętej – to nie tylko historyczny zapis dzieła Boga. Nazaret to również nasze życie. Tajemnica wcielenia musi być naszą tajemnicą. Jest ona poza ograniczeniami czasu i miejsca, oznacza, że zwiastowanie musi być naszym osobistym spotkaniem z Panem Bogiem. A więc Nazaret to twoje i moje życie. Bóg chce wchodzić w twoje i w moje życie. -mówił bp Osial.

Również rocznica powstania diecezji łowickiej została odczytana przez bpa Osiala w kontekście Zwiastowania:  -Drogi naszego zwiastowania mogą być różne; pośród nich jest nasza diecezja łowicka. Nasza diecezja jest miejscem zwiastowania, jest miejscem działania Pana Boga (…) Kiedy dzisiaj dziękujemy Bogu za 29 lat naszej diecezji, to chcemy nade wszystko duchowo odczytywać to święto. Pewnie można i trzeba przywoływać dzieła i instytucje, wydarzenia i uroczystości, których nie brakowało. Ale chcemy najpierw widzieć Kościół Ducha. Bo diecezja piękna jest pięknem ludzi pobożnych. -mówił bp Wojciech.

Na zakończenie Eucharystii swoje słowo skierował do wiernych bp Dziuba: -Dziękujemy Bogu za zgromadzenie Kościoła łowickiego w osobach świeckich, w osobach życia konsekrowanego, alumnach naszego seminarium, prezbiterach i biskupach. Taki jest Kościół, taka jest nasza rodzina ludzi ochrzczonych, taka jest wspólnota zbawienia, która dzisiaj dziękuje za twórcę Kościoła, za Jezusa Chrystusa -mówił Biskup Łowicki.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne