278. Wyjazd do Warszawy

7 LISTOPADA 2012
admin

Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania sylwetki kard. Sistacha przez ks. bpa dr hab. Tadeusza Pikusa. Oficjalnego nadania tytułu doktora honoris causa dokonali: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela oraz ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ – Prorektor PWTW. Po tej podniosłej chwili metropolita Barcelony wygłosił wykład zatytułowany: „Obecność Kościoła i chrześcijan w społeczeństwie”. Po zakończeniu uroczystości nasza wspólnota została zaproszona na obiad do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Następnie odwiedziliśmy Choszczówkę – jedno z najbardziej ulubionych miejsc odpoczynku i pracy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Historię i teraźniejszość tego miejca przybliżył nam ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. Grzegorz Zagórowski.

Kolejnym punktem naszego dnia była wizyta w zaprzyjaźnionym Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej, po którym oprowadził nas rektor, ks dr Piotr Klimek. O godz. 17.30 alumni obydwu seminariów modlili się wspólnie w kaplicy nieszporami. Po nich był czas na wspólną kolację, a po posiłku każdy z nas – alumnów łowickich – mógł porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z miejscowymi alumnami.

Ten jednodniowy pobyt w Warszawie ubogacił nas przede wszystkim intelektualnie, jednakże nie należy zapomnieć o wielu nowo zawartych znajomościach, wymienionych doświadczeniach i atmosferze wspólnej modlitwy. Za to wszystko Bogu niech będą dzięki.

Podobne