162. Módlmy się o dobry początek…

26 WRZEśNIA 2010
admin

Rekolekcje rozpoczną się jutro, ale już dziś można zauważyć, że początek, o który ośmielamy się modlić, by był dobry, jest naprawdę blisko.

Cieszymy się, że po kilkudniowym kursie wstępnym w Spale, 5 kandydatów na I rok przybyło do Seminarium w komplecie. Od wczoraj mieszkają w trzech przygotowanych specjalnie dla nich segmentach na III piętrze, w bardzo dobrym sąsiedztwie – przede wszystkim w sąsiedztwie Pana Jezusa z oratorium, ale jednocześnie w pobliżu ks. bpa ordynariusza Andrzeja Franciszka Dziuby.

Do godziny 18.00 do Krzysztofa z Sochaczewa, Łukasza z Kiernozi, Mateusza z Witoni, Patryka z Żychlina oraz Piotra z Żyrardowa powinni dołączyć ich starsi seminaryjni koledzy. Wtedy będzie czas na kolację i wymianę powakacyjnych wrażeń, na zapoznanie się oraz pierwszą wspólną modlitwę wieczorną w kaplicy – w pełnym, nowym gronie alumnów i moderatorów WSD w Łowiczu.

Jutro porządki w pokojach, różne sprawy mniejszej lub większej wagi do załatwienia tak, by kilkudniowy rekolekcyjny czas był rzeczywiście czasem dla Boga, czasem wielkiej ciszy, czasem łaski, czasem wewnętrznego wzrostu.

Niech wszyscy, którzy czytają te słowa, staną się duchowymi towarzyszami naszej seminaryjnej wspólnoty w czasie przeżywanych przez nią rekolekcji. Módlmy się jeden za drugiego… Módlmy się za siebie nawzajem…

Módlmy się o dobry początek…

Podobne