14 numer Łowickich Studiów Teologicznych

5 LUTEGO 2013
admin

Zespół redakcyjny tworzą:

1. Redaktor naczelny – ks. dr Sławomir WASILEWSKI
2. Zastępca redaktora naczelnego – ks. dr Wojciech OSIAL
3. Sekretarz redakcji – ks. dr Piotr KARPIŃSKI

Rada programowa składa się z:

1. Przewodniczący – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek DZIUBA
2. Ks. prof. dr hab. Paweł GÓRALCZYK
3. Ks. prof. dr hab. Jan MIAZEK
4. Ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
5. Pan prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ
6. Ks. dr hab. Robert BERNAGIEWICZ
7. Ks. dr Dariusz KUŹMIŃSKI
8. Ks. dr Andrzej LUTER
9. Ks. dr Mirosław NOWOSIELSKI
10. Ks. dr Stanisław PLICHTA
11. Ks. dr Stanisław PONIATOWSKI

Zespół recenzentów tworzą:


1. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
2. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawiina (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
3. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Reroń
(Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
4. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

W najnowszym 14 numerze:

Część 1 Sympozjum
Ks. SŁAWOMIR WASILEWSKI
Słowo Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

M. WERONIKA B. MACKIEWICZ
Słowo Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

BP ANDRZEJ F. DZIUBA
Słowo Wstępne Biskupa Łowickiego na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. Rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012

KRZYSZTOF ]AN KALIŃSKI
Sytuacja społeczno-polityczna w Królestwie Polskim, a szczególnie na Ziemi Łowickiej, w drugiej połowie XIX wieku

Ks. STANISŁAW URBAŃSKI
Chrystocentryzm duchowości błogosławionej Bolesławy Lament

MONIKA WALUŚ
Błogosławiona Bolesława jako patronka chrześcijańskiej nadziei

BERNADETTA PUCHALSKA-DĄBROWSKA
Błogosławiona Bolesława Lament w relacjach świadków jej życia

S. ADRIANA TERESA GRONKIEWICZ
Sława świętości błogosławionej Bolesławy Lament

BERNADETTA PUCHAŁSKA-DĄBROWSKA
Dyrektorium Błogosławionej Bolesławy Lament jako źródło przykładów z życia świętych

BP ANDRZEJ F. DZIUBA
Słowo Końcowe Biskupa Łowickiego na zakończenie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. Rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

Część 2 Artykuły
DARIUSZ ADAMCZYK
Co oznacza stwierdzenie Pawła, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem? (2 Kor 5,21)

BP ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA
Wiara, nadzieja i miłość miejscem świadectwa wartości

Ks. MIROSŁAW JAGIEŁŁO
Święci kapłani męczennicy Ziemi Łęczyckiej w okresie II Wojny Światowej

Ks. PIOTR KACZMAREK
Między transcendencję a immanencją Boga w islamie. Perspektywa filozoficzno-teologiczna

Ks. PIOTR KARPIŃSKI
Edyty Stein filozofia życia duchowego

Ks. WIESŁAW KRAIŃSKI
Proces diecezjalny rozwiązywania małżeństwa na korzyść wiary według norm Kongregacji Doktryny Wiary z 2001 roku

JAROSŁAW KUPCZAK OP
Chrystus jako ostatni Adam. Studium antropologiczno-biblijne

Ks. ANDRZEJ LUTER
Zagrożenie czy dar Boga? Film w nauczaniu Kościoła katolickiego XX wieku

Ks. WOJCIECH OSIAL
Relacja między katechezą i pedagogiką w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła

Ks. ZBIGNIEW PILICHOWSKI
Ochronić godność osoby ludzkiej. Głos w dyskusji na temat zapłodnienia pozaustrojowego

Ks. ZBIGNIEW PRZERWA
Kierownictwo duchowe przez korespondencję elektroniczną: analiza nauczania Ojca Pio na temat kierownictwa duchowego

DARIUSZ RADZIECHOWSKI
Podstawy filozofii i teologii kultury Karola Wojtyły (Analiza twórczości do końca lat 50. XX w.)

Ks. JERZY SWĘDROWSKI
Aktualność kerygmatu w kontekście postaw ludzkich i chrześcijańskich. Miejsce kaznodziei w przekazie kerygmatu

KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI
Znak Piotra Apostoła a dar Szymona Czarnoksiężnika. Konfrontacja magii z łask w Dz 8,4-25

MARIA ZBORALSKA
„Wyobraźnia miłosierdzia” w ujęciu Jana Pawła II

Część 3
Recenzje

O. REGIS NORBERT BARWIG
A.F. Dziuba, „Tylko Bogu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 330

BP ANDRZEJ F. DZIUBA
Steen Heidemann, „The Catholic Priest Image of Christ. Through Fifteen Centuries of Art”, Liamar Editions Monaco 2010, ss. 320

BP ANDRZEJ F. DZIUBA
Giovanni Battista Montini, „Arcivescovo di Milano. Cari Sacerdoti. Raccolta antologica a cura di Leonardo Sapienza” Moncalieri (Torino) 2010, ss. 387

Ks. PIOTR KACZMAREK
K. Pachniak, „Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, ss. 259

Ks. PIOTR KACZMAREK
s. W. Boniszewska, „Nieznaną jestem… Taką umrzeć pragnę”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” Warszawa 2009, ss. 264

Ks. PIOTR KARPIŃSKI
G. Poltner, „Estetyka filozoficzna”, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 260

Ks. PIOTR KARPIŃSKI
Bp M. Jędraszewski, „Bóg filozofów i Bóg Jezusa Chrystusa”, Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011, ss. 170

WOJCIECH OSIAL
Associazione Italiana Catecheti. „Catechesi ed educazione. Un rapport possibile e fecondo” Red. F. Kannheiser-Feliziani, Elle Di Ci Leumann (Torino) 2011, ss. 208

Ks. JERZY SWĘDROWSKI
„Apostolat słowa Bożego”, red. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Warszawa 2010, ss. 484

Ks. JERZY SWĘDROWSKI
„Liturgia i przepowiadanie”, red. Wiesław Przyczyna, Kraków 2010, ss. 272

część 4
Sprawozdania i komunikaty

Ks. PIOTR KACZMAREK
Summary of the treatise written by Fr Piotr Kaczmarek: „Averroes’ Knowledge about God and Its Sources”

Ks. PIOTR KARPIŃSKI
Theological Anthropology of the Sermons of Józef Tischner (SUMMARY)

Ks. WOJCIECH OSIAL
Metodologia katechetyki. Sprawozdanie z Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Częstochowa, 14-15 września 2012 roku

Ks. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI
„Złote” Sympozjum Biblistów Polskich. Sprawozdanie z 50. Sympozjum Biblistów Polskich Warszawa, 18-20 września 2012 r.

Ks. SŁAWOMIR WASILEWSKI
Przemówienie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 WSD Łowicz, sobota, 6 października 2012 r.

Ks. MAREK MARCZAK
„Rok Wiary – wyzwania i nadzieje Kościoła we współczesnym świecie” Wykład inauguracyjny podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 WSD Łowicz, sobota, 6 października 2012 r.

Podobne