139. Święcenia Diakonatu

4 GRUDNIA 2009
admin

Na ceremonie święceń diakonatu złożyły się następujące czynności: przedstawienie kandydata, przemówienie biskupa, przyrzeczenie kandydata (m. In. Przyrzeczenie celibatu i posłuszeństwa biskupowi oraz jego następcom), Litania do Wszystkich świętych, obrzęd święceń oraz obrzędy uzupełniające (włożenie stuły i dalmatyki, przekazanie księgi Ewangelii, znak pokoju). Istotnym obrzędem podczas święceń jest nałożenie przez biskupa rąk na głowę kandydata do diakonatu i modlitwa konsekracyjna do Ducha Świętego.

Prosimy o modlitwę w jego intencji.

Podobne