130. Sympozjum naukowe

27 MAJA 2009
admin

Wykłady rozpoczęły się o 10:30. Wtedy to rektor naszego seminarium przywitał wszystkich przybyłych na sympozjum. Byli to m. in. księża oraz katecheci z naszej diecezji. Przewodniczącym był ks. dr Wojciech Osial. Swoje referaty wygłosili ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, ks. dr Mariusz Szmajdziński, ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Na zakończenie sympozjum została odrawiona uroczysta Msza Święta w bazylice katedralnej. Przewodniczył jej J. E. Ks. Bp. Andrzej Franciszek Dziuba, który obchodził 5. rocznicę przyjęcia święceń biskupich oraz ingresu.

Podobne