119. Wigilia 2008

8 STYCZNIA 2009
admin

Przygotowania do Wigilii rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej i każdy z kursów miał w nich swój udział. Kurs pierwszy oraz drugi ubierali choinki w budynku oraz nakrywali do stoły. Kurs trzeci sprzątał stoły po Wigilii. Kurs czwarty był odpowiedzialny za pomoc w przygotowaniu karpi. Kurs piąty i szósty natomiast posługiwał przy stolach oraz później musieli pozmywać wszystkie naczynia.

Naszą Wigilię rozpoczęliśmy na auli śpiewem kolędy w wykonaniu naszej scholi. Następnie odczytana została Ewangelia o Narodzeniu Pańskim. Po tym Biskup Ordynariusz złożył życzenia i podziękował wszystkim za ich trud, który wkładają dla Seminarium. Później składaliśmy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem poświęconym przez Biskupa Seniora.

Po życzeniach udaliśmy się na refektarz seminaryjny gdzie zasiedliśmy do wspólnej Wieczerzy Wigilijnej. W trakcie nie zabrakło również kolęd. Na koniec były tradycyjne prezenty od Świętego Mikołaja, które otrzymali wszyscy będący na Wigilii. Można też powiedzieć, że do tradycji już przeszło, że Biskup Ordynariusz przekazuje Seminarium kilka obrazów przedstawiających kościoły w naszej diecezji.

Po skończonej Wigilii wszyscy alumni udali się do domów gdzie wraz ze swoimi wspólnotami parafialnymi mogli przeżywać radość ze Świąt Bożego Narodzenia.

Podobne