112. Do Łowicza wróć…

27 WRZEśNIA 2008
admin

Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego prowadzi ksiądz Lech Rynkiewicz SJ. Przez cały czas trwania skupienia w seminarium panuje cisza, aby klerycy mogli w cichości serca usłyszeć szept przemawiającego do nich Jezusa Najwyższego Kapłana i Pasterza.

Na początku tego roku akademickiego prosimy o szczególną modlitwę w intencji alumnów, księży przełożonych, moderatorów i wykładowców. a także za cały personel osób pracujących w seminarium łowickim.

Podobne