111. Święcenia kapłańskie

31 MAJA 2008
admin

Cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie o 10:30. Przybyło na nią mnóstwo zaproszonych gości ? rodziny kandydatów do święceń, znajomi i przyjaciele. Uwagę zwracała także olbrzymia liczba kapłanów, którzy przybyli, aby powitać nowych współbraci prezbiterów w swoich szeregach. Obecni byli również Biskup Pomocniczy Józef Zawitkowski i Biskup Senior Alojzy Orszulik SAC.

Mistyki liturgii święceń kapłańskich nadają różnego rodzaju obrzędy, gesty i postawy, które można spotkać jedynie przy udzielaniu tego sakramentu. Na początku następuje zapewnienie Księdza Rektora, iż czas formacji seminaryjnej dobrze przygotował diakonów do przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa; tutaj także odbywa się przedstawienie kandydatów Księdzu Biskupowi. Następnie Księża diakoni wkładają swoje dłonie w dłonie głównego szafarza sakramentu, jest to gest powierzenia i złożenia posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi.

W kolejnym etapie święceń kandydaci padają twarzą na ziemię, w tym czasie śpiewa się Litanię do Wszystkich Świętych ? jest to przyzywanie wstawiennictwa mieszkańców Nieba. Następnym gestem jest nałożenie rąk biskupa na głowy diakonów ? poprzez ten starożytny znak ordynariusz modli się o uświęcenie Duchem Świętym przyszłych prezbiterów.

Po nałożeniu rąk wszystkich obecnych Księży prezbiterów, diakoni ubierani są w stułę założoną już na sposób kapłański, która symbolizuje podjęcie i pragnienie niesienia Krzyża Jezusa Chrystusa, a także ornat. Istotnym elementem święceń kapłańskich jest namaszczenie dłoni neoprezbiterów, które już od dziś mogą dzielić Ciało Pańskie. Następnie nowo wyświęceni kapłani otrzymują od biskupa patenę z chlebem i kielich z winem jako znak darów ziemi i pracy rąk ludzkich, które będą przemieniali w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Gestem kończącym obrzęd święceń jest pocałunek pokoju. Księża neoprzbiterzy podchodząc do Księży biskupów i przybyłych kapłanów przekazują ten znak pokoju, po nim stają wokół ołtarza i po raz pierwszy wypowiadają słowa z Ostatniej Wieczerzy.

Po zakończeniu Uroczystej Eucharystii Księża Neoprezbiterzy wraz z najbliższą rodziną udali się na okolicznościowy obiad do seminarium, aby we wspólnocie stołu razem z alumnami cieszyć się darem święceń kapłańskich.

Podobne