Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w Sadkowicach erygowana została w drugiej połowie XVI w. z fundacji właścicieli wsi Sadkowice. Świadczy o tym wzmianka w dokumencie z wizytacji kanonicznej z 1617 r.: „Stary kościół drewniany pod tytułem: Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników – w 1552 roku powstał”. Spłonął on całkowicie wraz z budynkami plebańskimi 3 XI 1813 r. W tym samym roku z fundacji hrabiny Filarii z Lanckorońskich Leszczyńskiej, starościny rawskiej, wzniesiono drewnianą kaplicę krytą słomą. Kilka lat później została ona gruntownie odrestaurowana przez Onufrego Zawiszę Czarnego, dziedzica dóbr Sadkowskich i przetrwała aż do 1885 r., kiedy zbudowano istniejący do dziś murowany kościół. Do jego powstania przyczynił się ks. proboszcz Władysław Kiełkiewicz, wsparty materialnie przez dziedzica i kolatora Mariana Joachima Józefa Zawiszę Czarnego, ostatniego potomka rodu Zawiszów. Jego portret znajduje się w zakrystii. W ścianie kościoła jest wmurowany kamień nagrobkowy fundatora oraz ówczesnego proboszcza. Konsekracji kościoła dokonał arcybiskup metropolita warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel w dniu 7 VI 1891 r. Piękna świątynia w stylu romańsko-gotyckim posiada dwie wieże, trzy nawy i cztery ołtarze.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski