Świętego Michała Archanioła w Zycku

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w Zycku Polskim powstała prawdopodobnie w 1380 (1384) r., choć pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1442. Wieś była zamieszkiwana przed ród Junoszów, z których inicjatywy prawdopodobnie powstał kościół parafialny. Podczas wizytacji biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego w 1603 r. stał tu drewniany kościół pod tytułem św. Doroty, jak pisał wizytator: przed sześćdziesięciu laty wystawiony (ok. 1543 r.). Niestety, przez wiele lat z przyczyny niezgody jego kolatorów nie był jeszcze poświęconym; od wielu lat pustoszony, nie mogąc być żadną miarą naprawionym, znajdował się w opłakanym stanie. Plebana przy nim nie było od trzydziestu lat. W tymże 1603 r. ówczesny właściciel Zycka, niejaki Jan Wituski, za zgodą biskupa poznańskiego wybudował na innym, od zalewów Wisłą bezpiecznym miejscu i uposażył nowy drewniany kościół, który przetrwał do połowy XVIII w. Na placu plebańskim stała szkółka, aczkolwiek, według opisu wizytatora, jej budynek był „spustoszony”.

W 1750 r. na miejscu chylącego się ku upadkowi kościoła stanęła kolejna, również drewniana świątynia. Ta, niestety, w 1860 r. spłonęła. Staraniem i kosztem parafian w 1870 r. wzniesiono na planie równoramiennego krzyża greckiego stojący do dzisiaj murowany z cegły kościół, w stylu neobarokowym. Jego konsekracji dokonał w 1880 r. arcybiskup metropolita warszawski Wincenty Chościak-Popiel. W latach 1979-1981 dobudowano do niego połączony z nim nowy kościół według projektu Henryka Sęczykowskiego. Jego poświęcenia i konsekracji dokonał 22 XI 1981 r. biskup płocki Bogdan Sikorski. Te dwa złączone kościoły są znakiem rozpoznawczym parafii w Zycku. W głównym ołtarzu „starej” świątyni znajduje się ozdobiony metalowymi sukienkami obraz Przemienienia Pańskiego; ołtarz wieńczy obraz św. Franciszka z Jezusem Ukrzyżowanym, namalowany we dług Murillo. W ołtarzu bocznym umieszczono obraz św. Anny, a nad nim obraz św. Rocha. okna prezbiterium wypełniają dwa witraże; prawy przedstawia Matkę Bożą, a lewy św. Józefa.

Nowy kościół ma kształt namiotu skomponowanego z pięciu ceglanych łuków, tworzących jedną nawę z wyprofilowanym sufitem z drzewa modrzewiowego. W ołtarzu głównym znajduje się duży krzyż z wyobrażeniem Jezusa Ukrzyżowanego, a obok niego obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W latach 2007-2009 ze starego kościoła do nowego prze niesiono zabytkowe organy, zbudowane w 1873 r. przez Hugo Biernackiego. Przeprowadzono też ich kompleksową rekonstrukcję, renowację oraz dostosowanie do warunków akustycznych nowej świątyni. 23 V 2010 r. parafię nawiedziła największa od stu lat powódź, która dotknęła 75 procent mieszkańców parafii i uszkodziła konstrukcję starego kościoła.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski