św. Maksymiliana Kolbego w Szczukach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Szczuki przez wiele lat należały do parafii Biała Rawska. W latach siedemdziesiątych XX w. ówczesny proboszcz, ks. Jan Makowski, znając trudności miejscowej ludności z dotarciem do świątyni, po wnikliwej konsultacji z mieszkańcami i przy ich wsparciu postanowił podjąć starania o budowę kościoła w Szczukach. Po uzyskaniu zgody władz komunistycznych świątynię wybudowano w latach 1982-1987. Dekretem z dnia 15 XI 1987 r. Józef kard. Glemp, prymas Polski, erygował przy tejże świątyni parafię św. Maksymiliana Marii Kolbego, wyłączając ją z parafii Biała Rawska i Błędów. Pierwszym jej proboszczem został ks. Jan Janik. 8 XII 2003 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik konsekrował świątynię i podniósł ją do godności diecezjalnego Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kościół jest modernistyczny, zaprojektowany przez mgr. inż. arch. Jana Szmidta. Jego ścianę frontową zdobi wkomponowana w krzyż mozaika, przedstawiająca św. Maksymiliana. Nad całością góruje postać Matki Bożej z figurami aniołów.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski