św. Kazimierza Królewicza w Łyszkowicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Łyszkowice przez wieki leżały w granicach parafii Pszczonów. Przed rozbiorami wieś i dwór należały do dóbr Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, tzw. „klucza łyszkowickiego”. W czasach prymasowskich Łyszkowice słynęły z licznych młynów i stawów hodowlanych. Miejscowość ta była niegdyś letnią siedzibą arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski: Wojciecha Baranowskiego (1608-1615), Jana Lipskiego (1639-1641), Macieja Łubieńskiego (1641-1652) i Wacława Leszczyńskiego (1658-1666). Ten pierwszy wybudował tutaj drewniany pałacyk, oficyny, stajnie, browary i osobną drewnianą kaplicę. Abp Jan Lipski wystawił murowany pałac, pięknie wyposażony, przyozdabiając jego wielką salę obrazami arcybiskupów gnieźnieńskich od początku aż do swoich czasów. Stał się on jego stałą siedzibą. Prymas Maciej Łubieński odnowił pałac i wybudował przy nim piękną kaplicę. Z kolei arcybiskup Wacław Leszczyński założył tutaj ogród włoski z licznymi posągami, fontannami i altanami, dziś już nieistniejący. Tutaj też zmarli dwaj prymasi: Lipski i Leszczyński. Dzięki życzliwości arcybiskupów przez lata mieszkańcy Łyszkowic korzystali z ich kaplicy.

W końcu w 1908 r. łyszkowiczanie zadecydowali o budowie kaplicy, która umożliwiałaby uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu całego roku. Realizację planów uniemożliwił brak zgody na budowę. W 1917 r. urządzono tymczasową kaplicę w istniejącej w Łyszkowicach od 1830 r. cukrowni. 25 VI 1922 r. wmurowany został kamień węgielny pod kościół, budowany według projektu arch. Romualda Gutta z Warszawy, na placu ofiarowanym przez cukrownię. Dzięki ofiarności mieszkańców wsi, okolicznych dziedziców i znacznej donacji Jana i Florentyny Dańkowskich w latach 1928-1930 stanął kościół, skromniejszy niż przewidywał projekt. 1 I 1928 r. arcybiskup metropolita warszawski Aleksander kard. Kakowski erygował przy nim parafię pw. św. Kazimierza, królewicza. Jej pierwszym proboszczem został ks. Wacław Krzywkowski. Dopiero po niemal 40 latach, 27 V 1967 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, dokonał konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza.

Łyszkowicka świątynia jest prosta w kształcie, otynkowana, opięta przyporami, przykryta dwu spadowym dachem z niewielką sygnaturką przy ścianie frontowej. Po bokach portalu głównego wejścia umieszczone są pamiątkowe tablice. Wnętrze zdobi barwna polichromia z lat 1977-1979, wykonana przez artystę malarza Ludwika Maciszewskiego z Wrocławia. W prezbiterium usytuowany jest ołtarz główny z obrazem św. Kazimierza, zasłanianym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. W kaplicy znalazł miejsce stary drewniany ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski