św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Baranowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia została erygowana w październiku 1912 r. Powstała z kilku wsi odłączonych od parafii w Kaskach. Wcześniej w Baranowie istniała drewniana kaplica z obrazami Matki Bożej i św. Antoniego, uchodzącymi i oficjalnie uznanymi w 1717 r. za cudowne. Budowa obecnego murowanego kościoła trwała od 1907 do 1920 r. i została ukończona przez ks. Walentego Szufladowicza według projektu architektów Stanisława Grochowicza i Bronisława Czosnowskiego. 8 XII 1920 r. została poświęcona przez arcybiskupa metropolitę warszawskiego Aleksandra kard. Kakowskiego.

Kościół zbudowano w stylu modernistycznym, charakterystycznym dla lat dwudziestych XX w. Budynek jest biało tynkowany, z wysoką wieżą na frontonie, z przy porami, krużgankiem przed kruchtą oraz tylną wieżyczką z sygnaturką. W czasie II wojny światowej popadał w ruinę, a po wojnie przez wiele lat był remontowany. Jest to świątynia trzynawowa. W ołtarzu głównym znajduje się figuralna scena pod krzyżem. ołtarze w nawach bocznych są po święcone św. Stanisławowi Kostce i Świętej Rodzinie. Przy prezbiterium wiszą obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego. W lewej kaplicy bocznej znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem, a w prawej figura Matki Bożej depczącej głowę węża. Uwagę zwraca ją rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej. Wyposażenie utrzymane jest w stylu modernistycznym.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski