św. Jadwigi Królowej w Kutnie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Parafię na kutnowskim osiedlu Grunwald erygował arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski, dekretem z dnia 16 VIII 1990 r., który wszedł w życie z dniem 1 IX tegoż roku. Pierwszy proboszcz, ks. Bolesław Kuśmirek, wzniósł kaplicę i część plebanii. Dzieło ukończył obecny proboszcz, ks. kan. Piotr Dominiak, który objął
parafię w 1995 r. Wiosną 1997 r. rozpoczęto wykopy pod kościół. 22 XII 2002 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik wmurował kamień węgielny z grobowca św. Jadwigi królowej na Wawelu, poświęcony 8 VI 1997 r. na krakowskich Błoniach przez św. Jana Pawła II. 14 VI 2015 r. łowicki Andrzej F. Dziuba dokonał konsekracji kościoła.

Świątynia murowana z czerwonej cegły jest realizacją projektu architektonicznego autorstwa inż. Aleksego Dworczaka i konstrukcyjnego – Janusza Freya. Centralne miejsce na ścianie ołtarzowej zajmuje wizerunek Jezusa Miłosiernego, pędzla Haliny Kamińskiej. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Jadwigi królowej, patronki kościoła i parafii. Po przeciwnej stronie jest wnęka z obrazami Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Faustyny oraz figura św. Maksymiliana Marii Kolbego. Po lewej stronie kościoła znajduje się kaplica Matki Bożej.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski