św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Kaszewy Kościelne, wzmiankowane w 1387 r., były w okresie średniowiecza gniazdem rodowym Kaszewskich, z których najbardziej znaną postacią był Jan, kanonik krakowski i gnieźnieński. Początki parafii sięgają XIV w. Pierwszy drewniany kościół, wzmiankowany w 1420 r., ufundowała wspomniana rodzina Kaszewskich. Drugi kościół, również drewniany, małych rozmiarów, w roku 1732 r. wystawił Jan Wilkanowski, podczaszy rawski, wspierany przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego Teodora Potockiego, prymasa Polski, księżną Teofilę Wiśniowiecką, kasztelanową krakowską i Łukasza Wolskiego, skarbnika rawskiego.

Następny kościół, już murowany, wybudował w latach 1908-1912 miejscowy proboszcz, ks. Józef Widner. 4 V 1913 r. konsekrował go biskup sufragan warszawski Kazimierz Ruszkiewicz. W 1940 r. Niemcy rozebrali świątynię do fundamentów. W roku 1945 ówczesny proboszcz, ks. Franciszek Zakrzewski, urządził kaplicę w remizie strażackiej, do której parafinie przynieśli przechowane w domach wyposażenie starej świątyni. W latach 1945-1948 proboszcz, ks. Zygmunt Kowalski, z ofiar parafian wybudował obecny, jednonawowy kościół na planie krzyża, w stylu neogotyckim. Pierwszą Mszę św. odprawił w nim biskup pomocniczy warszawski Zygmunt Choromański 8 VIII 1948 r. W roku 1958, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Zygmunta Zielińskiego, wnętrze kościoła odnowiono i częściowo przebudowano wielki ołtarz. Renowacja przeprowadzona w latach 1995-2005 przez ks. proboszcza Jana Bukowskiego przywróciła świątyni dawną świetność.

Ceglaną świątynię, z masywną wieżą nad wejściem głównym, przykrywa dwuspadowy dach. Wnętrze kryje wiele elementów późnobarokowych z wyposażenia poprzedniego kościoła. W prezbiterium stoi osiemnastowieczny ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w sukience z epoki, zasuwanym obrazem „Rodzina Maryi”. W drugiej kondygnacji umieszczony jest obraz św. Andrzeja Apostoła (z jego atrybutami), a w zwieńczeniu znajduje się krzyż na kuli. W nawach bocznych znajdują się ołtarze: Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Rocha.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski