Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia jest najmłodszą w Łowiczu. Przez wiele lat osiedle „Korabka” w Łowiczu należało do parafii katedralnej. Biskup łowicki Alojzy Orszulik pragnął stworzyć tutaj ośrodek duszpasterski. W 1997 r. rozpoczęto więc na „Korabce” budowę świątyni. Dekret o ustanowieniu ośrodka Duszpasterskiego w tym miejscu biskup łowicki podpisał 2 VI 1999 r. 27 czerwca tegoż roku rektorem ośrodka mianowany został ks. Wiesław Frelek, który tego samego dnia sprawował pierwszą Mszę św. w budowanej świątyni. Odprawił ją na ołtarzu, przy którym sprawował Eucharystię św. Jan Paweł II, będąc w Łowiczu 14 VI 1999 r. Również w tym samym roku, 5 listopada, bp Alojzy Orszulik wmurował kamień węgielny, poświęcony w Rzymie przez papieża św. Jana Pawła II, pod planowane tutaj Centrum Formacji Młodzieży. W kilka miesięcy później, 2 VI 2000 r. bp Alojzy Orszulik wydał dekret przekształcający ośrodek Duszpasterski w parafię. Wszedł on w życie 27 VI 2000 r. Pierwszym jej proboszczem został dotychczasowy rektor ośrodka ks. mgr Wiesław Frelek, który całą swoją energię włożył w wykończenie wnętrza świątyni znajdującej się w stanie „surowym”. Konsekracji kościoła, wzniesionego według projektu arch. Aleksego Dworczaka, dokonał 30 VI 2007 r. biskup łowicki Andrzej F. Dziuba.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Patronki parafii, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ołtarz i ambona w prezbiterium są marmurowymi replikami tych, przy których modlił się św. Jan Paweł II podczas wizyty w Łowiczu 14 VI 1999 r. W prawej nawie znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego oraz chrzcielnica wykonana przez górali. Na terenie parafii, w Chąśnie, znajduje się kaplica, która powstała w 1990 r. z przystosowanej świetlicy. Jej wystrój stanowią rzeźby: Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej oraz obraz Patronki parafii.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski