Bł. Męczenników Kutnowskich w Kutnie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: W Niedzielę Palmową 2007 r. biskup łowicki Andrzej F. Dziuba dokonał poświęcenia kaplicy przy ul. 3 Maja w Kutnie, przy dworcu PKP. Od tego czasu wierni gromadzili się tutaj na niedzielnej Mszy św. o godz. 9.00, oraz na Nabożeństwach Majowych, Czerwcowych i Różańcowych. Po kilku latach władza diecezjalna dostrzegła potrzebę utworzenia w tej części
Kutna nowej wspólnoty parafialnej. Dlatego 25 III 2012 r., w dwudziestą rocznicę powstania diecezji, biskup łowicki erygował przy ul. Kochanowskiego 26 parafię pw. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich ks. Michała Woźniaka i ks. Michała Oziębłowskiego, z założeniem, że powstanie przy niej Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła oraz Centrum mianował ks. Rafała Wiśniewskiego. 6 XII 2012 r. dokonano symbolicznego rozpoczęcia budowy wspomnianego Centrum i kościoła. Od grudnia 2014 r. w nowym budynku „Caritas” są odprawiane Msze św. obok budynku CIS-u powstaje kościół parafialny; na chwilę obecną wybudowana jest główna konstrukcja kościoła wraz z wieżą. Budowa nadal trwa.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski