Br. Roch Sławomir Gębala OFM

Zajmowane stanowisko