Ks. mgr Robert Błaszczyk

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie

Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje