Ks. mgr Łukasz Woźniak SDB

Zajmowane stanowisko
Pomoc duszpasterska w parafii św. Michała Archanioła w Kutnie