Ks. mgr Andrzej Sałkowski

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Józefa w Sannikach

Funkcje (stanowisko/komórka):
informacje