Ks. mgr Andrzej Dołęgowski SDB

Zajmowane stanowisko
Wikariusz