poniżej znajdują się propozycje katechez na różne tematy. Zachęcam do zapoznania się i skorzystania