1. "Katecheza" to praktyczne czasopismo, będące realnym wsparciem dla katechetów w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z podstawą programową oraz z doktryną nauczania Kościoła katolickiego. Więcej informacji na stronie: https://www.czasopismokatecheza.pl