INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU DLA FOTOGRAFÓW:
1. W roku 2024 kurs będzie organizowany w następujących terminach:
8 maja (środa), 5 czerwca (środa)
Nie ma konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów i wcześniejszego zgłaszania swojego udziału.
2. Spotkania odbywają się w budynku Kurii Diecezjalnej w Łowiczu - Stary Rynek 20,  w wyznaczone dni,
 o godz. 10:00. Zakończenie przewidywane jest około godziny 12:00.
3. Osoby zgłaszające się na kurs powinny:
  • okazać dokument tożsamości i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • okazać zaświadczenie od księdza proboszcza z parafii miejsca aktualnego zamieszkania o uczestniczeniu w życiu i wydarzeniach liturgicznych wspólnoty parafialnej;
  • okazać aktualne zdjęcie do legitymacji w dobrej jakości
  • złożyć opłatę za udział w kursie i za przygotowanie legitymacji w wysokości 120 zł.
  • dla własnej korzyści wypada mieć ze sobą przybory do sporządzania notatek.
4. Osoby, które chcą przedłużyć ważność legitymacji powinny zgłosić się w dniach organizowania kursu (najlepiej około godziny 11:30) tylko po formalne odnotowanie kontynuacji pełnionej posługi oraz po aktualizacje terminu ważności legitymacji.
Organizator kursu
Ks. Robert Kwatek