Osoby w strukturze
Dane kontaktowe

Dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW :   a. Zaprojektowanie i urządzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Liceum Klasycznym im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach „Centrum Edukacji Przyrodniczej” w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Nasza Eko-pracownia”.   b. Wartość ogólna zadania 45.000,00 zł   c. wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w PLN 35.000,00 zł   d. opis i zakres projektu   Obecna pracownia funkcjonuje bez zmian już wiele lat, dlatego wymaga modernizacji. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczona będzie na pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni i nowoczesny sprzęt multimedialny. Planowana pracownia ekologiczno-przyrodnicza będzie modelową salą lekcyjną w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach. Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwolą nie tylko rozwijać zainteresowania uczniów, ale także podniosą ich wrażliwość na ochronę i zagrożenia środowiska przyrodniczego. Utworzenie eko-pracowni pn. „Centrum edukacji przyrodniczej” umożliwi prowadzenie ciekawych zajęć warsztatowych i dalsze efektywne przygotowanie do konkursów ekologiczno-przyrodniczych w ramach współpracy m.in. z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, Ligą Ochrony Przyrody, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. e. link do strony www.zainwestujwekologie.pl