Życzenia i przesłanie ks. Biskupa Ordynariusza na Opłatkowy Dzień Wspólnoty w dniu 10.01.2010 w WSD w Łowiczu

9 STYCZNIA 2010
admin

Łowicz, dnia 8 stycznia 2010 r.

L. dz. 17/2010

Przewielebny Księże Moderatorze,
Siostry i Bracia Ruchu Światło-Życie,

Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym w sposób szczególny doświadczamy bliskości i miłości Pana Boga. Widzimy Boga Potężnego i Przedwiecznego, który zafascynował się człowiekiem i stał się z nim solidarny, przyjmując ludzkie ciało. Uświadamiamy sobie także wielką wartość i godność każdego człowieka. W każdym z nas jest pragnienie pełni życia. Ale człowiek nie pozna prawdy o sobie do końca, jak tylko w spotkaniu z Chrystusem, Bogiem Wcielonym.

Wyrażam wielką radość i wdzięczność, że Ruch Oazowy w Nowym Roku będzie zgłębiał misyjny wymiar chrześcijaństwa. Jezus w Ewangelii, dając ostatnie wskazówki Apostołom, mówi: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Wasze hasło oddało te słowa Jezusa w wersji bliższej oryginałowi greckiemu: „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”. W świetle tych słów lepiej widać kim jest chrześcijanin. To ktoś nieustannie zasłuchany w swojego Mistrza, gotów ciągle się uczyć. I co najważniejsze, swojej wiary nie zatrzymujący dla siebie, ale gotów dzielić się nią „aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Życzę wszystkim Oazowiczom, by te słowa stawały się osobistym programem życia chrześcijańskiego dla każdej i każdego z Was. Bądźcie dobrymi uczniami Pana i innym pomagajcie nimi się stawać.

Na Nowy Rok udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

Podobne