Życzenia Bożonarodzeniowe

24 GRUDNIA 2009
admin

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

1 Jana 3,9

„Tylko tam, gdzie widać Boga, naprawdę zaczyna się życie. Dopiero wówczas, gdy spotykamy w Chrystusie żywego Boga, poznajemy, czym jest życie.
Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym sensu wytworem ewolucji.
Każdy z nas jest owocem myśli Bożej. Każdy z nas jest chciany, każdy jest kochany, każdy jest niezbędny.

Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim”.
Benedykt XVI

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia, będzie czasem spotkania z Jezusem, czasem adoracji razem z Maryją i Józefem i czasem ogłaszania Dobrej Nowiny razem z Aniołami. Niech Chrystus, Książę Pokoju błogosławi w Roku Pańskim 2010.

Ks. Grzegorz Gołąb

Podobne