Życzenia Biskupa Łowickiego

4 KWIETNIA 2021
ks. Łukasz Antczak

Wielkanoc 2021

Drodzy Siostry i Bracia

Zmartwychwstały Pan staje dziś między nami, w naszych rodzinach i wspólnotach, z darem radości paschalnej. On Baranek odkupił swe owce; On Zmartwychwstały daje nam orędzie życia i miłosierdzia. Niech Jego miłość jednoczy nas w każdej przestrzeni naszego świętowania i naszej codzienności. Życzę Wam prawdziwego pokoju serca i dzielenia się życzliwością i radosnym orędziem, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja!

Przyjmijcie na ten święty czas dar błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

 

 

Podobne