Znany nieznany piękny Łowicz

10 LISTOPADA 2014
admin

Uczniowie przyjęli ten fakt z ogromnym zadowoleniem, ale też z pewną dozą niepewności, że sobie nie poradzą, że nie odnajdą miejsc, w których znajdują się odpowiedzi. Każde polecenie do wykonania było inne, a miejsca były zaszyfrowane, aby zwiększyć poziom trudności w ich realizacji. Chodziło o trzy łowickie świątynie, które znajdują się na terenie parafii katedralnej w Łowiczu. Były to: Wawel Mazowsza, Perła Baroku oraz kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N. M. P. i św. Elżbiety, czyli łowicka katedra, kościół oo. Pijarów i kościół s. Bernardynek. Stopień trudności zadania polegał również na tym, że wykonanie zadania należało udokumentować fotograficznie (po wcześniejszym uzyskaniu zgody gospodarza miejsca lub osoby do tego uprawnionej), uzyskanie pieczątki z danego miejsca oraz udzielenie odpowiedzi pisemnej na zawarte pytania lub polecenia. Prawie wszyscy uczniowie z powierzonego zadania wywiązali się w 100%. Przykładowe plecenia do wykonania były następujące: „Udaj się do kościoła łowickiego duchowo zjednoczonego
z papieską Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie. Odszukaj w nim obraz św. Piotra i św. Pawła. Co Ci święci trzymają w rękach? Gdzie się dokładnie znajduje obraz św. Anny oraz św. Jana Napomucena? Napisz krótką notatkę o jednym w tych świętych, którzy są wymienieni w zadaniu. Wykonywanie zadania udokumentuj fotograficznie” albo: „Udaj się do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łowickiej. Jakie obrazy znajdują się w Kaplicy Najświętszego Sakramentu? Jaka polichromia znajduje się na sklepieniu Kaplicy Krzyża? Opisz jak ona wygląda. Dokonaj dokumentacji fotograficznej”.

07.11.2014 r. był dniem omówienia osiągniętych rezultatów. Najlepszymi okazali się: Szymon Zieliński i Jakub Tomaszkiewicz – pierwsi wykonali swoje zadanie, Damian Felczyński i Bartos Kendrzeński, Monika Krystianik i Mateusz Basiński, którzy przedstawili prezentację multimedialną zawierającą rozwiązanie ich zadania. Kreatywnością wartą zauważenia wykazali się również Aneta Walczak i Rafał Skomiał. Oni też zasługują na wyróżnienie. Ciekawostką jest, że uczniowie: Mateusz Gładki i Mateusz Kazimierczak potwierdzenie rozwiązania zadania uzyskali od … Biskupa Seniora Alojzego Orszulika – niegdyś ordynariusza diecezji łowickiej, który akurat był w Bazylice Katedralnej w Łowiczu.

Młodzież z Blichu jest teraz bogatsza w wiedzę, którą zdobyła i nowe doświadczenia, miała okazję do pracy metodą projektu. Na własne oczy mogła się przekonać, że Łowicz to miasto bogate pod względem historycznym, z mnóstwem zabytków, z dużą ilością świątyń,
w których można podziwiać ich architekturę, sztukę sakralną w postaci rzeźb, malarstwa, polichromii. Młode pokolenie z ZSP nr 2 w Łowiczu zwiększyło swoją wrażliwość na otaczające ich piękno, które jest w zasięgu wzroku i na wyciągnięcie ręki, w sposób aktywny połączyło teorię, praktykę, zaangażowanie z radością odkrywania i poznawania tego, co nowe, ale zarazem dobre i pożyteczne. Uczniowie zdobyli również umiejętności poza edukacyjne, m.in. takie jak: umiejętność dokonywania dokumentacji prowadzonych działań, współpraca w grupie, pokonywanie barier, kreatywność, zawieranie nowych znajomości, poznawanie miasta, w którym się uczą i utożsamiają się z nim.

Pomysłodawcą projektu był p. Piotr Sumiński – nauczyciel religii.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sumiński

Podobne