Zmiany zasad dotyczących I Komunii św. w diecezji łowickiej

10 MAJA 2012
admin
Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii Świętej 
w Diecezji Łowickiej


Nowelizacja ustawy oświatowej zakładająca przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na rok 2014 wymaga wprowadzenia nowych ustaleń odnośnie do przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Diecezja Łowicka przyjmuje zalecenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2012 roku. Według tych zaleceń zachowuje się wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii Świętej, do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, oraz przyjmuje się zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą Komunię Świętą w tym samym roku niezależnie od wieku.
Zalecenia szczegółowe są następujące: 

a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia Święta powinna być w klasie II,

b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III,

c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystąpią w klasie II. 

WIKARIUSZ BISKUPI 

Ks. prał. Wiesław Wronka 

Podobne