Zmarł Ksiądz Ludwik Wieczorek

10 GRUDNIA 2009
admin

NEKROLOG

We wtorek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
8 grudnia 2009 r., zmarł po długiej chorobie
mający 73 lata, w kapłaństwie 45

ś.† p.
Ks. Ludwik Wieczorek

odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu,
były proboszcz w parafiach: Kampinos, Belsk i Giżyce,
pensjonariusz Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach
w piątek, dnia 11 grudnia 2009 r. o godz. 1100.
Zgodnie z wolą Zmarłego jego ciało zostanie pochowane
na cmentarzu parafialnym w Płońsku.

Panie Jezu okaż Księdzu Ludwikowi swoje miłosierdzie.

              Kanclerz Kurii
w imieniu Duchowieństwa Diecezji Łowickiej

Podobne