Zmarł ksiądz kanonik Julian Ryznar

10 GRUDNIA 2012
admin
Łowicz, dnia 10 grudnia 2012 r.

NEKROLOG

W niedzielę 9 grudnia 2012 r. odszedł po nagrodę do Pana,
w wieku 79 lat, w  kapłaństwie 56

ś.†p.
Ks. Julian RYZNAR

Kanonik Rzeczywisty Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej
Pensjonariusz Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie,
wcześniej proboszcz par. Góra Św. Małgorzaty,
następnie rezydent par. Domaniewice

MSZA   ŚWIĘTA   ŻAŁOBNA
zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Domaniewicach
w środę, 12 grudnia 2012 roku, o godz. 12.00.

MSZA   ŚWIĘTA   POGRZEBOWA
zostanie odprawiona w kościele parafialnym
w Ostrowie k. Przeworska (Archidiecezja Przemyska)
w czwartek, 13 grudnia 2012 roku, o godz. 14.00.
po czym ciało Zmarłego będzie złożone
w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Panie Jezu
okaż Ks. kan. Julianowi bezmiar swojego Miłosierdzia

W imieniu Duchowieństwa Diecezji Łowickiej
KANCLERZ KURII
Ks. prał. Stanisław Plichta

Podobne