Zmarł Ksiądz Infułat Grzegorz Kalwarczyk

7 KWIETNIA 2022
E. K.

W środę, 6 kwietnia 2022 roku, zmarł w wieku 81 lat,
z tego w kapłaństwie 57 lat
ś.†p.
Ksiądz Infułat Grzegorz Kalwarczyk

Wieloletni pracownik Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, najpierw jako notariusz Wydziału Sakramentalnego (1974-1992), a potem jako kanclerz (1992-2012) i wikariusz biskupi
ds. sakramentalnych. Przedtem wikariusz w parafiach pozawarszawskich: Mszczonów, Stanisławów, Kobyłka oraz student Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1971-1974).

Zmarły był także korespondentem archidiecezjalnym Pisma Okólnego Episkopatu Polski i Katolickiej Agencji Informacyjnej, członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów AW, sędzią w trybunałach beatyfikacyjnych sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego, matki Elżbiety Czackiej i ks. Jerzego Popiełuszki, redaktorem naczelnym miesięcznika „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół KUL, członkiem Rady Kapłańskiej
i Kolegium Konsultorów AW, sekretarzem czterech kolejnych komitetów kościelnych przygotowujących wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie, ogólnokrajowym asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, opiekunem Kręgu Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, budowniczym kościoła i plebanii w Nowej Wsi koło Warki, odznaczony wieloma medalami i orderami państwowymi i kościelnymi.

Ostatnio był rezydentem w Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Msza św. pogrzebowa za duszę śp. Zmarłego
zostanie odprawiona w Wielki Poniedziałek, 11 kwietnia br.,
o godz.14.00,
w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela,
po czym Ciało zostanie
przewiezione i złożone na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Dobry Jezu, okaż Ks. Infułatowi Grzegorzowi swoje miłosierdzie!

Kanclerz Kurii
w imieniu Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej

Podobne