Zmarł Ks. prał. Aleksander Smogorzewski

23 LUTEGO 2017
admin

We wtorek, 21 lutego 2017 roku, zmarł w późnych godzinach wieczornych
w wieku 81 lat, w 57. roku kapłaństwa

ś.†p.

Ks. prał. Aleksander Smogorzewski

Sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w Parafii Św. Stanisław BM w Postoliskach
Msza Święta pogrzebowa w sobotę, 25 lutego o godz. 11.00
Następnie ciało Zmarłego zostanie odprowadzone na miejscowy cmentarz.

Dobry Jezu, okaż Ks. Aleksandrowi swoje miłosierdzie!

Ksiądz prałat Aleksander Smogorzewski urodził się 12 grudnia 1935 roku w Zakrzewie – parafia Św. Stanisława BM w Lubielu Nowym (Diecezja Łomżyńska).
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 26 czerwca 1960 roku.
W posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w parafiach: Św. Mikołaja w Bąkowie (1960-1961; Diecezja Łowicka), Św. Wawrzyńca DM w Kocierzewie (1961-1962; Diecezja Łowicka), Św. Jana Kantego w Legionowie (1962-1962), Św. Wawrzyńca DM w Kutnie (19630-1968; Diecezja Łowicka) oraz w trzech parafiach warszawskich: Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu (1968-1969), Św. Anny w Wilanowie (1969) oraz św. Andrzeja Apostoła na Mirowie (1969-1971).
15 września 1971 roku został mianowany proboszczem Parafii Św. Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie (Diecezja Łowicka). Funkcję tę pełnił do października 1979 roku.
W latach 1979 – 1984 i 1984-1985 był rezydentem Parafii – odpowiednio – Św. Andrzeja Apostoła na Mirowie i Św. Szczepana w Raszynie.
W październiku 1985 roku został mianowany proboszczem Parafii Św. Stanisław BM w Postoliskach i pełnił tę funkcję do lipca 2006 roku. Wówczas zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku. Jako proboszcz Parafii Postoliska był jednocześnie wicedziekanem Dekanatu Jadowskiego w latach 1985-2002.
24 grudnia 1992 roku bp Kazimierz Romaniuk mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie (od roku 2010 – kanonik emerytowany).
Równolegle z pracą duszpasterską Ksiądz Aleksander Smogorzewski posługiwał w strukturach Sądu Metropolitalnego Warszawskiego. Był magistrem prawa kanonicznego ukończonego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1979 – 1983 był notariuszem a od roku 1983 – sędzią.

Podobne