Zmarł ks. Jerzy Kowalczyk

23 MARCA 2010
admin
Łowicz, dnia 22 marca 2010 r.

 

NEKROLOG

 

W duchu wiary i nadziei życia wiecznego
zawiadamiam, że
w sobotę 20 marca 2010 r. odszedł po nagrodę do Pana,
w wieku 76 lat, w kapłaństwie 52

ś.†p.
Ks. Jerzy Kowalczyk

 

kanonik honorowy Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej,
były proboszcz w parafiach: Biała, Zgierz – p. w. Chrystusa Króla,
Kurowice, Głowno – Zabrzeźnia,
kapelan Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Skrzeszewach
i ojciec duchowny dekanatu Żychlin,
obecnie pensjonariusz Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym
p.w. św. Augustyna w Bratoszewicach (Archidiecezja Łódzka)
w środę, dnia 24 marca 2010 r. o godz. 1200.
Ciało zmarłego Księdza Kanonika Jerzego zostanie złożone w grobie na miejscowym cmentarzu.

Panie Jezu okaż Księdzu Jerzemu swoje miłosierdzie.

 

        Kanclerz Kurii
Ks. prał. Stanisław Plichta

Podobne