Zmarł Ks. Bolesław Kuśmirek

23 WRZEśNIA 2019
E. K.

W niedzielę, 22 września 2019 roku,
zmarł w wieku 68 lat, w 44. roku kapłaństwa
ś.p.
Ks. Bolesław Dominik Kuśmirek
kanonik Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej,
proboszcz parafii Bedlno.

Msza święta pogrzebowa
zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Bedlnie,
we środę, 25 września 2019 roku, o godz. 12.00.

Ś.p. Ksiądz Bolesław zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Kanclerz Kurii
Ks. dr Stanisław Plichta

Podobne