Zmarł Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski Senior

23 STYCZNIA 2013
admin
W środę 23 stycznia zmarł w Warszawie Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski Senior.
 
Urodził się w 1929 roku w Inowrocławiu. W 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gnieźnie z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Przez wiele lat był jego sekretarzem, następnie biskupem warmińskim, a od 1981 roku Prymasem Polski. 
 
Kardynał Prymas wielokrotnie podkreślał swoje związki z Łowiczem. W latach 1981-1992, jako arcybiskup warszawski, był ordynariuszem ziem, które weszły w skład dzisiejszej diecezji łowickiej. Wyświęcił wielu kapłanów, dziś inkardynowanych do diecezji łowickiej. Co roku przyjeżdżał do Kolegiaty łowickiej na spotkania Bożonarodzeniowe z Łowiczanami. 
 
Łowicz przeżywał jak dotąd trzy sakry biskupie: biskupa Stanisława Kędziory w 1987 r., biskupa Józefa Zawitkowskiego w 1990 r. i biskupa Andrzeja F. Dziuby w 2004 r. Za każdym razem głównym konsekratorem był ś. p. Prymas Józef Glemp.
 
Jako emeryt równie chętnie odwiedzał Łowicz. Przewodniczył wiele razy Uroczystościom ku czci św. Wiktorii. W 2012 r., pomimo choroby, przeszedł o własnych siłach całą trasę procesji św. Wiktorii z kościoła Świętego Ducha do katedry. W katedrze wygłosił homilię, w której wskazywał Łowicz jako przykład harmonii i współpracy Kościoła i samorządu. 
 
Ostatni raz był w Łowiczu w grudniu ub. roku, na kilka tygodni przed śmiercią. Wziął udział w spotkaniu biskupów metropolii łódzkiej i obiedzie imieninowym biskupa ordynariusza.

Podobne