Zebranie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Łowickiej

29 LISTOPADA 2017
Damian Pietrzak

Pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja F. Dziuby 29 listopada br. odbyło się w Kurii Diecezjalnej w Łowiczu spotkanie rady ruchów i stowarzyszeń katolickich. Wzięli w niej udział przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających na terenie diecezji.

Po wspólnej modlitwą  Biskup Łowicki przywitał wszystkich zgromadzonych oraz podkreślił  rolę jaką będzie spełniać nowo powstająca rada.

Natomiast głównym punktem zebrania było przedstawienie programu pracy nad stworzeniem statutu rady. Referentem tego zagadnienia był ks. kan. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej i jednocześnie referent Wydziału Duszpasterstwa KDŁ.

Na zakończenie Biskup Łowicki pobłogosławił obecnych i zachęcił do wytrwałej pracy na rzecz powstającego dzieła.

Ustalono kolejny zjazd spotkania delegatów na 17 października 2018 r. o godz. 10.00 w budynku kurii.

 

 

 

 

 

 

Podobne