Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o finansach na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom

12 STYCZNIA 2018
ks. Łukasz Antczak

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2018 roku rekordowej kwoty, 5 milionów złotych, na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego!
Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Aktualnie trwają prace nad ogłoszeniem konkursu. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w II połowie stycznia – zakończenie naboru – do końca lutego.
Priorytetowo będą dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 50 000 złotych.
Dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych, które przybliży nie tylko samą procedurę, ale także pozwoli na zapoznanie się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
– w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl,
– w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: aneta.winciorek@lodzkie.pl.

Podobne