Zaproszenie na Jubileusz biskupa pomocniczego seniora Józefa Zawitkowskiego

16 MAJA 2015
admin

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Umiłowani Siostry i Bracia,

Dnia 6 czerwca tego roku będziemy świadkami pięknego Jubileuszu. Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy senior naszej diecezji, będzie świętował 25-tą rocznicę swoich święceń biskupich. Każdy Jubileusz: biskupi, kapłański, ślubów zakonnych czy małżeński, jest okazją do dziękczynienia Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie było udziałem Jubilatów i jakie dzięki ich życiu i posłudze było naszym udziałem. Jubileusz Biskupa Józefa będzie dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za dar Jego posługi dla Kościoła w Polsce, w tym szczególnie dla Kościoła Łowickiego, a także czasem modlitwy w intencji Jubilata.

Wszystkich, serdecznie zapraszam 6 czerwca br. na Mszę św. o godz. 18.00 , do naszej Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, w cieniu której na Starym Rynku 25 lat temu otrzymał sakrę biskupią Czcigodny Jubilat, na wspólne dziękczynienie i modlitwę w intencji Biskupa Józefa .

Do zobaczenia w Łowiczu.
Z serca Wam błogosławię


+ Andrzej F. Dziuba

Podobne