Zaproszenie V Ogólnopolską pielgrzymkę Muzyków kościelnych na Jasną Górę

5 GRUDNIA 2013
admin

Święto Muzyki Kościelnej 2013

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!!!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Już kolejny raz przeżywamy Święto Muzyki Kościelnej, które
łączymy ze wspomnieniem św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki
muzyki i śpiewu kościelnego. Jak każdego roku, wielu muzyków
kościelnych przeżywa ten czas na rekolekcjach, dniach skupienia,
warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach.
Organizowane są koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia
poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych,
stwarzając okazję do uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i
dobra.

Jest to czas w którym próbujemy weryfikować nasze życie ze Słowem
Bożym, stawiając pytanie o naszą wierność Chrystusowi, który nas
powołał do swojej służby w Kościele. Niewątpliwie czas ten służy
pogłębieniu naszej wiary przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie
Eucharystii , która stanowi centrum naszego życia, a w której
dziękujemy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego. Każdego
dnia Kościół święty zaprasza nas, abyśmy obficie korzystali ze
środków zbawienia, troszcząc się o serce czyste zawsze gotowe na
przyjęcie Chrystusa w Komunii św. Jako muzycy kościelni
odpowiedzialni również za formację zespołów nam powierzonych,
dajemy innym przykład żywej wiary, miłości Chrystusa i Kościoła.
Jesteśmy świadomi, że od pogłębienia naszej osobistej relacji z
Chrystusem naszym Odkupicielem i Panem, zależy kształt naszego
chrześcijańskiego życia i posługiwania. Zwracam się z prośbą do
wszystkich duszpasterzy o zakładanie scholi liturgicznych, chórów i
zespołów wokalno-instrumentalnych przy naszych parafiach i ośrodkach
duszpasterskich, a także objęcie troską duszpasterską wszystkich
muzyków kościelnych, aby poprzez stałą formację duchową, mogli
coraz głębiej przeżywać Misterium Chrystusa w Eucharystii i godnie
Go przyjmować.

Kieruję prośbę do wszystkich muzyków kościelnych o większe
zaangażowanie w przygotowanie śpiewów liturgicznych dostosowanych do
poszczególnych części Mszy św., oraz okresów liturgicznych. Z
pewnością podnoszenie poziomu ich wykonawstwa przyczyni się do
wzrostu wiary i lepszej integracji wspólnoty liturgicznej, powodując
też radość uczestnictwa w misterium naszego Odkupienia.

Liturgia kończącego się Roku Liturgicznego ukierunkowuje nasze serca
na rzeczy ostateczne. W każdej niedzielnej Eucharystii wyznajemy wiarę
w Boga, który _„przyjdzie sądzić żywych i umarłych… wierzę w
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i
życie wieczne”_ /Credo/.W każdej Eucharystii, w której
uczestniczymy, zostajemy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa i mamy pełny udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,
piekłem i szatanem. Bóg bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
odpowiedział na nasze grzechy śmiercią swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Bóg odpowiedział na nasze grzechy swoim przebaczeniem, dlatego św.
Paweł mówi _„zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i
drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy
mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i
działania zgodnie z Jego Wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i
powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako
nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego.
Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.
Trzymajcie się mocno Słów Życia, abym mógł być dumny w dniu
Chrystusa, że nie na próżno się trudziłem”_ /Flp 2,12-17/.

Życzę wszystkim duszpasterzom oraz muzykom kościelnym
głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości,
która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w
zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne.

Wraz z duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem
Polskich Muzyków Kościelnych, Polską Federacją Caecilianum, Polską
Federacją Pueri Cantores zapraszamy was na V OGÓLNOPOLSKĄ
PIELGRZYMKĘ MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ /organistów,
dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów
instrumentalnych/ na Jasną Górę w dniu 15 MARCA 2014 R. ŚPIEWY
PODCZAS NASZEJ PIELGRZYMKI POPROWADZĄ MUZYCY KOŚCIELNI DIECEZJI
OPOLSKIEJ. Pełny program pielgrzymki zostanie ogłoszony w grudniu
2013 r.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem
swojej opieki.

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Podobne