Zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski

18 LISTOPADA 2015
admin

Czcigodny Księże Proboszczu,

Przez ostatnie lata Kościół w Polsce przygotowuje się do przeżycia Wielkiego Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu naszego Narodu. Jubileuszowy Rok 2016 będziemy obchodzić pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.

Rok Jubileuszowy rozpocznie się w kościołach katedralnych dnia 28 listopada 2015 roku od Nieszporów I Niedzieli Adwentu. Tego dnia przedstawicielom wszystkich parafii zostaną przekazane świece jubileuszowe, które zapłoną w kościołach po raz pierwszy w I Niedzielę Adwentu. Będzie ona symbolem naszego duchowego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu. W Wigilię Paschalną 2016 roku zapłonie ona w parafiach, gdy uroczyście będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne.

Bardzo proszę Przewielebnego Księdza Proboszcza o wydelegowanie dwóch osób z parafii, najlepiej rodzinę z dziećmi, które przybędą do Bazyliki Katedralnej w Łowiczu dnia 28 listopada 2015 roku na godzinę 18:00, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej rozpoczynającej obchody Jubileuszu Chrztu Polski i odebrać świecę jubileuszową. Pięknym darem będą stroje regionalne. Niech obecność przedstawicieli każdej parafii stanie się znakiem łączności z całą Diecezją i Kościołem w Polsce w duchowym przeżywaniu 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Proszę również o ogłoszenie o tej uroczystości we wspólnocie parafialnej. Włączmy się tego dnia we wspólną modlitwę o dobre owoce przeżywania w wierze Wielkiego Jubileuszu.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne