Zaproszenie na opłatek organistów

4 GRUDNIA 2013
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Dnia 7 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu odbędzie się spotkanie szkoleniowo-opłatkowe dla organistów Diecezji Łowickiej. Będzie ono okazją do spotkania z Księdzem Biskupem Ordynariuszem oraz do podniesienia umiejętności związanych z wykonywaniem przez organistów swojej posługi w naszych parafiach, a także do wymiany doświadczeń.

Troską każdego Księdza Proboszcza powinna być dbałość o podniesienie umiejętności organistów oraz ich odpowiednią formację, dlatego mam nadzieję, że Czcigodny Ksiądz Proboszcz zadba o obecność pracującego w parafii organisty.

Z wyrazami szacunku

WIKARIUSZ BISKUPI

Ks. Prał. Wiesław Wronka

Podobne