Zaproszenie na Msze św. dziękczynną za posługę ks. bpa Józefa Zawitkowskiego

12 LISTOPADA 2013
admin

Drodzy Bracia Kapłani,
Czcigodne Siostry Zakonne,
Umiłowani Diecezjanie

Dnia 23 listopada tego roku Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, Biskup Pomocniczy naszej diecezji, osiągnie wiek emerytalny – 75 lat. W ubiegłym roku Biskup J. Zawitkowski obchodził 50 rocznicę swoich święceń kapłańskich, a 9 czerwca tego toku minęło 23 lata odkąd pełni posługę biskupią. Myślę z resztą, że Księdza Biskupa nikomu nie muszę przedstawiać. Znamy Go wszyscy. Tyle razy widzieliśmy Go na własne oczy, słuchaliśmy Jego homilii: wzruszających, pełnych ciepła, wzbogaconych poezją, w których nie omieszkał napominać i ostrzegać nas przed złem i grzechem. Wielu z nas poprzez Jego posługę przyjęło sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Przy tej okazji warto zadać sobie pytanie co zrobiłem czy zrobiłam z tym darem? Czy korzystam z jego Bożej mocy? Ksiądz Biskup był we wszystkich parafiach naszej diecezji wizytując je. Odwiedził wiele szkół i urzędów. Głoszona przez Niego Ewangelia wielokrotnie rozbrzmiewała na falach stacji radiowych i telewizyjnych. Jest znany w całej Polsce i Europie.
W chwili gdy zbliża się do przejścia na emeryturę, chcemy Mu serdecznie podziękować za wszelkie dobro, jakie było naszym udziałem dzięki Jego posłudze. Dziękujemy za modlitwy, ofiarowane cierpienia, głoszone słowo i udzielane sakramenty. Życzymy, aby czas który rozpoczyna był czasem błogosławionym. Czasem pogłębiania więzi z Panem Bogiem, czasem odpoczynku i dzielenia się nadal z nami całym bogactwem wiary i doświadczenia. Życzymy zdrowia i opieki Księżnej Łowickiej, której chciał być pokornym sługą.

Serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan do Katedry łowickiej dnia 23 listopada 2013 roku, o godz. 1800 na Mszę św. dziękczynną za życie i posługę Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Was wszystkich bardzo proszę o gorącą i wytrwałą modlitwę w waszych parafiach i waszych domach, w intencji naszego Biskupa Jubilata i z serca Wam błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

+ Andrzej Franciszek Dziuba bp

Podobne