Zaproszenie na Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę Rodzin

18 SIERPNIA 2022
ks. Roman Sękalski

Wierzę w Kościół Chrystusa

 Przewielebni Księża i Ojcowie, Czcigodne Siostry i Bracia.

W krajobraz diecezjalnego pielgrzymowania na Jasną Górę, wpisuje się szlak, którego źródło bije w parafii pw. św. Jakuba Ap. w Głownie. Początek historii pieszego pielgrzymowania z Głowna datuje się na rok 1987, kiedy miasto należało jeszcze do diecezji łódzkiej, stąd też tradycja pielgrzymowania z Głowna na Jasną Górę na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia).

Biskup Łowicki w zakończonym Roku Rodziny, dostrzegając „rodzinny charakter pielgrzymki”, w odpowiedzi na oddolne inicjatywy pielgrzymów i organizatorów zmienił jej nazwę i podniósł do rangi Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki Rodzin z Głowna na Jasną Górę.

W tym roku wyruszymy z Głowna 20 sierpnia już po raz 36 (drugi raz jako pielgrzymka diecezjalna). Niewątpliwym atutem, zwłaszcza dla rodzin pracujących jest 5 dniowy czas przemarszu (w tym roku z urlopu wystarczy poświęcić tylko 3 dni). W hasło pielgrzymki wpisuje się myśl przygotowywanego programu duszpasterskiego: Wierze w Kościół Chrystusa. Jako Rodzina Kościoła chcemy przyglądać się i uczyć czym w swej najgłębszej istocie jest Kościół do którego należymy, w którym trwamy i którego chcemy bronić.

W drodze towarzyszą nam: modlitwa, rozważania i śpiew, a także świadectwa rodzin podejmujących formację małżeńską i rodzinną w bogactwie i różnorodności jej realizacji i przeżywania. Hasła i programy duchowe realizowane w kolejnych pielgrzymkach w centrum uwagi zachowują rodzinę, która wpatrzona we wzór Świętej Rodzinie z Nazaretu chce uczyć się jak pomimo kryzysów, w trudnych czasach upadku wartości i autorytetów wzmacniać osłabione więzy rodzinne i społeczne.

W drodze modlimy się o trwałość i wierność rodzin, o pokój na świecie i o powołania do kapłaństwa. Przewodzą nam księża Biskupi: Pasterz Diecezji bp. Andrzej z biskupem pomocniczym Wojciechem oraz biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski. Na szlak pielgrzymi zapraszamy seminarzystów, którzy podejmując zaproszenie do pójścia za Panem przypominają, że w rodzinach wzrastają ziarna powołania. Do wspólnej modlitwy w drodze zapraszamy księży, siostry zakonne, grupy modlitewne i ruchy duszpasterskie – zwłaszcza o charakterze rodzinnym. Zachęcamy osoby starsze, chore i cierpiące do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie.

Więcej informacji o pielgrzymce znajdziemy na stronie: www.fb.com/glowno.pielgrzymka na plakatach oraz telefonicznie w Biurze Pielgrzymki i u Przewodnika.

 

Zechciejcie przyjąć zaproszenie do rodzinnej wspólnoty modlitwy w drodze.

ks. Zbigniew Kielan

Podobne