Zaproszenie do udziału w Wielkopostnym Dniu Pokuty Kapłanów Diecezji Łowickiej

30 STYCZNIA 2017
admin

Drodzy Bracia Kapłani,

Zbliża się czas Wielkiego Postu wzywający wszystkich do nawrócenia i pokuty. To wezwanie dotyczy również i nas kapłanów będących ludźmi słabymi i potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Tradycją w naszej Diecezji jest wspólna modlitwa pokutna w czwartek po Środzie Popielcowej. W imieniu Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby zapraszam Wszystkich do udziału w tegorocznym modlitewnym spotkaniu, które będzie miało miejsce w Godzinie Miłosierdzia w Katedrze Łowickiej w czwartek dnia 2 marca br. o godz. 15.00.

Prosząc o łaskę odnowy naszego życia wewnętrznego będziemy również podejmować wezwanie papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski do modlitwy w intencji bolesnych spraw nadużyć seksualnych w Kościele. Będzie to nasze kapłańskie zadośćuczynienie Bogu za popełnione grzechy oraz modlitwa w intencji tych, którzy zostali dotknięci cierpieniem.

Ufam, że zgromadzimy się licznie na wspólnej modlitwie

Wikariusz Generalny
+ Wojciech Osial

Podobne