Zaproszenie do udziału w Wielkopostnym Dniu Pokuty Kapłanów Diecezji Łowickiej

5 MARCA 2019
ks. Łukasz Antczak

Drodzy Bracia Kapłani,

Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu wzywa nas wszystkich do nawrócenia i pokuty. Jest to wezwanie, które musimy nieustannie podejmować w naszym życiu, aby stawać się kapłanami na wzór serca Jezusowego. Szczególną okazją do duchowej odnowy jest nasza modlitwa pokutna podejmowana corocznie w czwartek po Środzie Popielcowej. W imieniu Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby zapraszam Wszystkich do udziału w tegorocznym modlitewnym spotkaniu, które będzie miało miejsce w Katedrze Łowickiej w czwartek dnia 7 marca br. o godz. 14.00.

 

Prosząc o łaskę odnowy naszego życia wewnętrznego będziemy również podejmować zaproszenie Konferencji Episkopatu Polski z listopada ubiegłego roku do przepraszania Boga za grzechy nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Będziemy modlić się w intencji ofiar wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele i w świecie.

 

WIKARIUSZ GENERALNY

ks. bp Wojciech Osial

Program nabożeństwa

1. Droga krzyżowa – Prowadzenie Ks. Radosław Czarniak
2. Ucałowanie krzyża
3. Ewangelia i krótka konferencja – Ks. Radosław Czarniak
4. Wystawienie i adoracja oraz sakrament pokuty
5. Słowo księdza biskupa
6. Błogosławieństwo

Podobne